Δημοτική συλλογή έργων τέχνης Ελευσίνας

Με μεγάλη υπερηφάνεια και χαρά χαιρετίζω την έκδοση αυτή, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δύο Θεματικών παρουσιάσεων του υλικού τηs Δημοτικής Συλλογής “Εργων Τέχνης Ελευσίνα. Μία φιλόδοξη πρωτοβουλία του Τμήματος Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας, να γνωστοποιήσει και να αξιοποιήσει το δυναμικό μιαs αξιόλογης μονάδας πολιτιστικής κληρονομιάς, που μέσα στα χρόνια κατάφερε να συγκεντρωθεί στο Δήμο μαs. Μεγάλο μέρος από τα έργα αυτά, αποτελούν δωρεές των ίδιων των καλλιτεχνών ή φιλότεχνων δημοτών, ενώ άλλα αγοράστηκαν από το Δήμο στις εκάστοτε εικαστικές εκθέσεις, ως έμπρακτη ενίσχυση και ανατροφοδότηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η σπουδαιότητα αυτού του εγχειρήματος έγκειται κυρίως, στο ότι είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται η πλήρης συλλογή με ζωγραφικά, γλυπτικά και χαρακτικά έργα, καθώς και όσα κοσμούν δημοσίους χώρους της πόλης μαs. Σε δύο διαδοχικές εκθέσεις, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μία ευχάριστη αναδρομή στο χώρο των εικαστικών τεχνών τηs τελευταίας πεντηκονταετίας.”Ετσι, υλοποιείται ένας βασικός στόχος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α., να φέρει σε επαφή με την τέχνη όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, ιδίως νέους, γνωρίζοντας τους έργα που φιλοτέχνησαν Ελευσίνιοι – και φυσικό όχι μόνο – δημιουργοί. θα ήθελα να ευχαριστήσω Θερμά τους εργαζόμενους στο Τμήμα Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α., τους εξωτερικούς συνεργάτες μαs – γραφίστα, φωτογράφους, τυπογράφο – που συνέβαλαν στο εξαιρετικό αποτέλεσμα των βιβλίων και των εντύπων. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τους επιμελητές, τόσο για την καταγραφή, την αρχειοθέτηση και κατά το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωση του υλικού, όσο και για την αρτιότητα τηs διοργάνωσης στο σύνολό της. Εύχομαι η προσπάθεια αυτή, όχι μόνο να αναδείξει το υπάρχον υλικό της Συλλογής, αλλά και να ανοίξει το δρόμο σε νέα έργα καλλιτεχνών, που Θα την εμπλουτίσουν και θα την διευρύνουν, Θεμελιώνοντας έτσι, τη δημιουργία μιαs αξιόλογης Δημοτικής Πινακοθήκης.

Υπό την αιγίδα του τμήματος πολιτισμού Π.Α.Κ.Π.Π.Α

Μέρος 1ο

Μέρος 2ο

Ο αλφαβητικός κατάλογος του Αρχείου της Συλλογής Έργων Τέχνης Ελευσίνας δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της καταγραφής, αρχειοθέτησης και έκθεσης της Συλλογής σε δύο μέρη τον Αύγουστο του 2016 και τον Ιανουάριο του 2017. Περιέχει όλα τα στοιχεία που κατάφεραν να συγκεντρωθούν από την έρευνα για τους καλλιτέχνες και τα έργα, καθώς και έναν κωδικό εντοπισμού του κάθε έργου στα ράφια του αρχείου. Πιο συγκεκριμένα, κάθε εγγραφή στην πρώτη στήλη έχει τον κωδικό που αποτελείται από τα τρία ή τέσσερα πρώτα γράμματα του επωνύμου του καλλιτέχνη και τον αύξοντα αριθμό για τα έργα του που ανήκουν στη Συλλογή, κωδικός που επίσης επικολλάται στη ράχη κάθε έργου. Ακολουθεί η φωτογραφία του έργου, το όνομα, ο τίτλος, η χρονολογία και κάποιες – κατ’ εκτίμηση των επιμελητών και με κάθε επιφύλαξη – πληροφορίες για τα υλικά δημιουργίας του. Οι υποσημειώσεις με μπλε χρώμα αφορούν στα έργα που φιλοξενούνται σε γραφεία ή άλλους δημόσιους χώρους, εκτός του χώρου φύλαξης της Συλλογής στο κτίριο του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Επίσης με κόκκινο χρώμα σημειώνονται τα έργα που διαπιστώθηκε ότι χρήζουν συντήρησης. Στο τέλος υπάρχει συγκεντρωτικός κατάλογος σύντομων βιογραφικών των καλλιτεχνών.