ΑΙΣΧΥΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Αισχύλειος Βιβλιοθήκη του Δήμου Ελευσίνας ιδρύθηκε το 1975 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Μετά την συγχώνευσή της απετέλεσε υπηρεσία του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Ελευσίνας. Από το 2011 συγκαταλέγεται σε ένα από τα τμήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής (Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.) –πρώην Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας (Π.Ο.Δ.Ε.)- και λειτουργεί ως δανειστική. Τα βιβλία της αριθμούν περί τους 21.425 τόμους, αλλά απομένουν περίπου άλλες 3500 για να καταχωρηθούν στο βιβλιοθηκονονικό σύστημα. Τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης  μέχρι σήμερα είναι 3683.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ο βασικός στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η πνευματική κάλυψη των μελών της. Η Βιβλιοθήκη επιτρέπει την πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία και προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της δωρεάν στα μέλη της. Μέλη της βιβλιοθήκης μπορούν να γίνουν οι δημότες Ελευσίνας – Μαγούλας και του ευρύτερου Θριασίου Πεδίου.

Η Βιβλιοθήκη έχει τους παρακάτω στόχους:

 • Το συνεχή εμπλουτισμό της συλλογής της.
 • Τη συλλογή, συντήρηση, διαχείριση και αξιοποίηση του αρχειακού και μουσειακού και γενικότερα πολιτιστικού και πολιτισμικού υλικού.
 • Την προάσπιση του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφορία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της.
 • Τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.
 • Την οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών της, ώστε να προλαμβάνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι ανάγκες των χρηστών.
 • Την προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
 • Τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών της.
 • Την προβολή των υπηρεσιών της.
 • Τη συνεργασία με άλλους φορείς για τη βέλτιστη κάθε φορά διάχυση της πληροφορίας.

Ακόμη, ως σκοπός της Αισχυλείου Βιβλιοθήκης είναι και η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, που συντελείτε στα σχολεία αλλά και η πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

Πληροφορίες

 • Τηλ. επικοινωνίας: 210-5565601
 • Email: [email protected]
 • Ιστότοπος: http://eleusislib.openabekt.gr
 • Διεύθυνση: Παγκάλου και Κίμωνος 11, ισόγειο
 • Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 20:00
Θέλετε να δωρίσετε βιβλία;

ΣΥΛΛΟΓΗ

Η συλλογή της Αισχυλείου Βιβλιοθήκης αποτελείται από έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό. Βιβλία, περιοδικά,εφημερίδες, κασέτες ήχου, βιντεοκασέτες, CD, και CD-ROM. Η περιεκτικότητα της σε βιβλία είναι 21.425 τίτλοι βιβλίων και απομένουν περίπου 3500 προς καταχώρηση στο Βιβλιοθηκονομικό Σύστημα.

Τα βιβλία είναι χωρισμένα σε 10 κατηγορίες , σύμφωνα με το Δεκαδικό Ταξινομικό Σύστημα DEWEY. Τα βιβλία στα ράφια είναι ταξινομημένα κατά κατηγορία και διαίρεση του συστήματος.  Η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί το πρόγραμμα OpenΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για την καταχώρηση του υλικού.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Δικαίωμα δανεισμού έχει ο καθένας που θέλει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, αφού πρώτα εγγραφεί ως μέλος. Η εγγραφή ενός νέου μέλους γίνεται με βάση την αστυνομική ταυτότητα ή του διαβατήριου (οι νέοι που δεν έχουν ταυτότητα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή του κηδεμόνα τους) αλλά και συμπληρώνοντας μια αίτηση εγγραφής νέου μέλους, η οποία δίνεται τη στιγμή της εγγραφής. Μ’ αυτόν τον τρόπο αποκτάται η κάρτα μέλους, την οποία επιδεικνύει κανείς στην επιστροφή και στον δανεισμό των βιβλίων. Προϋπόθεση είναι να είναι κανείς κάτοικος Ελευσίνας ή όμορων δήμων. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα δανεισμού 2 βιβλίων για διάστημα είκοσι ημερών, με δικαίωμα ανανέωσης. Δανείζονται όλα τα βιβλία εκτός από το πληροφοριακό υλικό (Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Περιοδικά, Εφημερίδες, Λευκώματα), το οποίο μπορεί να φωτοτυπηθεί.

Μια επιπλέον υπηρεσία που παρέχει η Αισχύλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη είναι η αναπαραγωγή αντιγράφων από το υλικό της. Για κάθε μέλος υπάρχει περιθώριο πέντε φωτοτυπιών ημερησίως.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Η Βιβλιοθήκη παρέχει στους χρήστες της δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο με 4 Η/Υ καθώς και δυνατότητα εκτύπωσης και παραγωγής φωτοαντιγράφων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην Βιβλιοθήκη λειτουργεί μονάδα συστημάτων για άτομα με αναπηρία και προβλήματα όρασης.

Ο χώρος του αναγνωστηρίου προσφέρεται για μελέτη και ανάκτηση πληροφοριών . Στο αναγνωστήριο υπάρχει δυνατότητα επιτόπιας μελέτης όλου του υλικού της βιβλιοθήκης .

ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Αισχύλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη από την ίδρυσή της πρωτοπορεί με διάφορες δράσεις είτε για ενήλικες είτε για παιδιά. Από το 2011 μέχρι και σήμερα, η Βιβλιοθήκη της Ελευσίνας συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο των βιβλιοθηκών του Future Library, το οποίο στηρίζεται και χορηγείται αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το Future Library διοργανώνει κάθε χρόνο μια καλοκαιρινή εκστρατεία για τις βιβλιοθήκες ολόκληρης της χώρας με πολλές σπουδαιές και καινοτόμες δράσεις για τα παιδιά, προκειμένου να ενισχυθεί η φιλαναγνωσία και η αγάπη των παιδιών για τις βιβλιοθήκες και γενικότερα για τα βιβλία.