ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ