Kανονισμός λειτουργίας του τμήματος προσχολικής αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

Για την σύνταξη του παρόντος κανονισμού ελήφθησαν υπόψη :

 • Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1332/τ.Β΄/16-6-2011 συγχώνευσης ΝΠΔΔ του Δήμου Ελευσίνας σε ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας».
 • Η με  αριθμ. 16065 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β 497/22.4.2002) «Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών
 • Η με Αριθμ. 38197/20831  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί   Έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού − Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας (ΦΕΚ 1073Β/8-7-2015) που σύμφωνα με το άρθρα 1 & 2.3, αρμόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου και   την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι το τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Περιεχόμενα

Άρθρο 1 : Περιεχόμενο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Άρθρο 2 : Έκταση εφαρμογής Κανονισμού

Άρθρο 3:  Αρμοδιότητες Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

Άρθρο 4 :  Διοίκηση – Εποπτεία – Συντονισμός

Άρθρο 5 : Εδρα – Σκοποί των Παιδικών Σταθμών

Άρθρο 6:  Δικαίωμα εγγραφής και εγγραφή παιδιών

Άρθρο 7:  Έκτακτη εγγραφή παιδιών

Άρθρο 8:  Εγγραφή παιδιών με ιδιαίτερες ικανότητες

Άρθρο 9: Διακοπή φιλοξενίας

Άρθρο 10: Πόροι του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

Άρθρο 11:  Μεταφορά παιδιών

Άρθρο 12:  Λειτουργία των Σταθμών

Άρθρο 13:  Συγκρότηση Σταθμών σε τμήματα

Άρθρο 14:  Ιατρική παρακολούθηση

Άρθρο 15:  Ημερήσια απασχόληση παιδιών

Άρθρο 16:  Διατροφή παιδιών

Άρθρο 17:  Προσωπικό

Άρθρο 18:  Γενικά  καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού Παιδικών Σταθμών

Άρθρο 19:  Ειδικά  καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού

Άρθρο 20:  Ειδικά  καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού Γραφείου ιατρικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης .

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες Προϊσταμένου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

Άρθρο 22: Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών

Άρθρο 23: Τήρηση βιβλίων

Άρθρο 24: Λοιπά θέματα

 

ΑΡΘΡΟ 1

Περιεχόμενο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

1.1. Με τον παρόντα κανονισμό, ο οποίος έχει συνταχθεί με βάση το ΦΕΚ 497/22- 04-2002, το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1332/τ.Β΄/16-6-2011 συγχώνευσης ΝΠΔΔ του Δήμου Ελευσίνας σε ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας» & την με Αριθμ. 38197/20831  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί   Έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας (ΦΕΚ 1073Β/8-7-2015) καθορίζονται η οργάνωση,  η διοίκηση , ο σκοπός , ο τρόπος λειτουργίας   του Τμήματος Προσχολικής αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας

1.2 Το Τμήμα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου και  για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά  προσχολικής ηλικίας.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Έκταση εφαρμογής Κανονισμού  

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής που αποτελεί υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού − Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας σύμφωνα με το άρθρο 1 (Διάρθρωση Υπηρεσιών ) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ.  (ΦΕΚ 1073Β/8-7-2015)  αποτελείται από τις επί μέρους οργανικές ομάδες – γραφεία :

2.1  Γραφείο ιατρικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης

2.2  Γραφείο Α παιδικού σταθμού Ελευσίνας

2.3  Γραφείο Β παιδικού σταθμού Ελευσίνας

2.4   Γραφείο Γ παιδικού σταθμού Ελευσίνας

2.5  Γραφείο Δ παιδικού σταθμού Ελευσίνας

2.6  Γραφείο παιδικού σταθμού Μαγούλας

2.7  Γραφείο ειδικών προγραμμάτων προσχολικής αγωγής

 

ΑΡΘΡΟ 3

Αρμοδιότητες Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

Ορίζονται από το Αρθρο 2  παράγραφοι 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ.  (ΦΕΚ 1073Β/8-7-2015).

 

ΑΡΘΡΟ 4
Διοίκηση – Εποπτεία – Συντονισμός
1) Όργανο Διοίκησης του  Τμήματος  Προσχολικής Αγωγής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού − Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελευσίνας.

2) Της  Υπηρεσίας  προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος εποπτεύει και ελέγχει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η εντεταλμένου δημοτικού σύμβουλου για τους παιδικούς.

3) Το τμήμα  συνεργάζεται με το γραφείο Διαφάνειας, Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων για παιδιά και για την οικογένεια και γενικά  προγραμμάτων δράσης του Νομικού Προσώπου.

4)  Δύναται να ορισθεί εντεταλμένος διοικητικός σύμβουλος για όλους τους παιδικούς σταθμούς.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Εδρα – Σκοποί των Παιδικών Σταθμών

Οι Παιδικοί Σταθμοί στεγάζονται σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα κτήρια .

Είναι πρωταρχικά χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν σκοπό:

 1. Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 2. Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
 3. Να εξαλείφουν κατά το δυνατό τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
 4. Να ενημερώνουν  τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
 5. Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
 6. Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

 

ΑΡΘΡΟ 6

    1. Δικαίωμα εγγραφής και εγγραφή παιδιών.

 

 1. Δικαίωμα εγγραφής στους παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευμένης  απολύτως  εγγραφής παιδιών  εφόσον και για όσο διάστημα  πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί , ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθμό  και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει την αναγκαία υποδομή.    Ειδικότερα στους βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά  παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών , στους νηπιακούς από 2,5 ετών και άνω τα οποία να είναι σε θέση  να αυτοεξυπηρετούνται , μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στο Δημοτικό σχολείο. Στους δε μικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο.
 2. Τα εγγραφόμενα στους παιδικούς σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Ελευσίνας , χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών  που διαμένουν σε όμορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής θέσης η με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνικά ανάγκη γονέων , η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του Δ.Σ.
 3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά των εργαζομένων γονέων και τα παιδιά  των οικονομικά αδύνατων οικογενειών (βάση φορολογικής δήλωσης), προτιμούμενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια ( όπως π.χ. παιδιά ορφανά , από δύο ή ένα γονέα, παιδιά άγαμων γονέων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία , πολυτέκνων οικογενειών κ.λ.π.) .

Το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου με αιτιολογημένη απόφασή του θα εξειδικεύει τα κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους. Για την διακρίβωση των κοινωνικών παραμέτρων εγγραφής , το Νομικό Πρόσωπο δια των υπηρεσιών του μπορεί να διενεργεί κοινωνική έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας υποβάλλονται   στο Δ.Σ. πριν την λήψη της  απόφασης για εγγραφή παιδιών.

 1. Για την εγγραφή των παιδιών στους σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :

α)Αίτηση – συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα.

δ) Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.

ε) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

στ) Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δ.Σ θεωρεί απαραίτητο.

η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό, εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη είναι και η άδεια παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 1. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Εντός του μηνός Ιουλίου συνέρχεται το Δ.Σ. και αφού προβεί  σε καταρχήν  εξέταση των αιτήσεων συγκροτεί τριμελή ειδική επιτροπή επιλογής παιδιών που στελεχώνεται από τον Πρόεδρο η τον Αντιπρόεδρο η ένα μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. υπεύθυνο για το τμήμα, τον δ/ντη του Ν.Π.Δ.Δ η τον προϊστάμενο του γραφείου Διαφάνειας, Προγραμματισμού και Οργάνωσης και  ένα  προϊστάμενο του τμήματος  Προσχολικής αγωγής νηπιαγωγό κλάδου ΠΕ ή ΤΕ. Η παραπάνω ημερομηνία είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Η επιτροπή επιλογής αφού πραγματοποιήσει  την κοινωνική  έρευνα, όπου κατά την κρίση της αυτό απαιτείται , συντάσσει έκθεση προς το Δ.Σ το οποίο σε ειδική συνεδρίαση  του αποφασίζει την επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών , η οποία αναρτάται στο οικείο κατάστημα ως και στο κατάστημα του Δήμου Ελευσίνας

6.Το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου μπορεί να εγγράφει παιδιά και πέρα από την δυναμικότητα των λειτουργούντων παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών και μέχρι ποσοστό 20% επ` αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι. Τα παιδιά του προσωπικού του Δήμου Ελευσίνας ως και του Νομικού Προσώπου γίνονται δεκτά πέραν της δυναμικότητας υπολογιζόμενα στο  ποσοστό 10% , εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πλην της  ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.

ΑΡΘΡΟ 7

Επιτρέπεται σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις (Αριθ. Γ2α/οικ.4108 υπουργικής απόφασης για έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Κρατικών Παιδικών Σταθμών και των Κρατικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΦΕΚ 546 – 2 Αυγούστου 1988) να γίνονται δεκτά στους σταθμούς παιδιά με προφορική εντολή του προέδρου και χωρίς δικαιολογητικά. Στις αμέσως προσεχείς συνεδριάσεις του ΔΣ αποφασίζεται η οριστική ή μη εγγραφή, με βάση τα δικαιολογητικά που στο μεταξύ προσκομίσθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 8

Εγγραφή παιδιών με ιδιαίτερες ικανότητες.

Για την εγγραφή παιδιών με ιδιαίτερες ικανότητες και ανάγκες θα πρέπει να συσταθεί επιτροπή με  απόφαση του Δ.Σ., μετά από  εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος στην οποία συμμετέχουν ένα μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. υπεύθυνο για το τμήμα, ο προϊστάμενος του τμήματος Προσχολικής Αγωγής, γιατρός και ψυχολόγος.

Η επιτροπή προκειμένου να προβεί στην εκτίμηση της κατάστασης και την έγκριση της αίτησης αν κριθεί απαραίτητο συναντάται με τους γονείς και το παιδί.

Οι όροι εγγραφής και η επιλογή των παραπάνω παιδιών γίνονται σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις.

 1. Κατά την εγγραφή νηπίων κάθε έτος, εγγράφονται στους σταθμούς και νήπια με ιδιαίτερες ικανότητες (δυσχέρεια στο λόγο, υπερκινητικότητα, αναπτυξιακές καθυστερήσεις ευρέος φάσματος).
 2. Πρέπει να ορίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις, με γνωμάτευση από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα (αναπτυξιολόγο) οι ιδιαιτερότητες κάθε νηπίου.
 3. Εάν τα νήπια παρουσιάσουν στην πορεία προβλήματα με τις παραπάνω ενδείξεις να ισχύουν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.
 4. Οι παιδικοί σταθμοί πρέπει να προϋποθέτουν τις απαραίτητες συνθήκες φιλοξενίας καθώς και ειδικό παιδαγωγό και προσωπική συνοδεία του παιδιού εφόσον ισχύουν οι πιο πάνω περιπτώσεις.
 5. Η επιλογή των αιτήσεων των παιδιών με ειδικές ανάγκες θα γίνεται πριν την επιλογή των παιδιών που θα φιλοξενούνται στον παιδικό σταθμό. Κριτήριο αποδοχής αποτελεί η δυνατότητα φιλοξενίας και ένταξης του παιδιού σε σχέση με τις συνθήκες του παιδικού σταθμού.
 6. Παιδιά που δεν παρακολουθούνται από ειδικό θα γίνονται δεκτά, εκτός αν υπάρχει διαφορετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής που έχει ορίσει το Δ.Σ.
 7. Η ηλικία ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, για τα οποία γίνονται δεκτές αιτήσεις, κρίνεται κατά περίπτωση , έως τη νόμιμη ηλικία εισόδου τους στο Νηπιαγωγείο. Παράταση παραμονής του παιδιού με ειδικές ανάγκες στον παιδικό σταθμό, προβλέπεται μόνο στην περίπτωση που ισχύουν αντίστοιχες νομικές διατάξεις και με την προσκόμιση βεβαίωσης – γνωμάτευσης από αρμόδια Υπηρεσία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία να αιτιολογείται η ανάγκη της περαιτέρω παραμονής του.
 8. Σε κάθε τμήμα παιδιών Παιδικού Σταθμού μπορεί να ενταχθεί ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, εκτός αν κρίνει διαφορετικά η Επιτροπή (μέγιστος αριθμός 2 παιδιά).
 9. Για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που φιλοξενούνται στον παιδικό σταθμό, δεν εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα. Εφαρμόζεται το πρόγραμμα της τάξης, που σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις , οφείλει να ακολουθεί τις ανάγκες και το ρυθμό του κάθε παιδιού.

Ο καθημερινός χρόνος παραμονής του παιδιού στον παιδικό σταθμό ορίζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια Επιτροπή.

 1. Ο αριθμός των παιδιών του τμήματος που φιλοξενεί παιδί με ειδικές ανάγκες μπορεί να είναι μειωμένος κατά 20% της δύναμης του τμήματος, εφόσον τούτο ορίζεται από την αρμόδια Επιτροπή.
 2. Το τμήμα παιδιών που δέχεται παιδί με ειδικές ανάγκες ενισχύεται με επιπλέον παιδαγωγό, μετά από έκθεση της αρμόδιας επιτροπής.
 3. Ο ιατρός, ο ψυχολόγος της Επιτροπής, ο/η Προϊστάμενος/η και οι παιδαγωγοί των  Γραφείου του Παιδικού Σταθμού που φιλοξενεί παιδί με ειδικές ανάγκες, κρίνεται απαραίτητο να συνεργάζονται μεταξύ τους και να παρακολουθούν την πορεία ένταξης του παιδιού. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία τους με τους γονείς και με τους ειδικούς από τους οποίους παρακολουθείται το παιδί εκτός του παιδικού σταθμού.
 4. Δε γίνονται δεκτά παιδιά, τα οποία έχουν σοβαρό πρόβλημα σωματικής η/και ψυχικής υγείας (π.χ. βαριές καθυστερήσεις, πολλαπλές αναπηρίες) και που για την αγωγή τους χρειάζεται ειδικευμένο προσωπικό και ειδικές δομές.
 5. Γίνονται δεκτά παιδιά με ειδικές ανάγκες, εφόσον έχουν την δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. Η δυνατότητα αυτή πιστοποιείται μόνο με γνωμάτευση – έκθεση Κρατικού Νοσοκομείου Ιδρύματος  ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ή άλλης αρμόδιας Δημόσιας Υπηρεσίας.
 6. Οι υποβληθείσες  αιτήσεις εξετάζονται από την Επιτροπή που αποτελείται από Ιατρό, Ψυχολόγο και  Προϊστάμενο/η του Παιδικού Σταθμού. Η επιτροπή συντάσσει έκθεση, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής.
 7. Η επιτροπή προκειμένου να προβεί στην εκτίμηση της κατάστασης και την έγκριση της αίτησης , εάν κριθεί απαραίτητο, συναντάται με τους γονείς και το παιδί.

17.Μετά το τέλος του σχολικού έτους, οι παιδαγωγοί πρέπει να συντάσσουν γραπτές εκθέσεις σχετικά με παιδιά που έχουν εγγραφεί με ιδιαίτερες ικανότητες και αυτά να χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και σεβασμό.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Διακοπή φιλοξενίας.

1.Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών από τους παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του νομικού προσώπου ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ. του νομικού προσώπου και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

 

α) Όταν το ζητήσουν με αίτημά τους οι γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών.

β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στην συμπεριφορά ή στην υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από τον σταθμό , μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και ειδικό γιατρό.

γ) Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή (ύστερα από απόφαση του Δ.Σ), εφόσον αυτή προβλέπεται, για το χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών , χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό

δ) Όταν κατ`  εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί  δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του σταθμού.

ε) Όταν κατ` εξακολούθηση και πέραν του ενός μηνός (συνεχόμενα) απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό.

 

ΑΡΘΡΟ 10

         1.                              Πόροι του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

Οι πόροι προέρχονται:

 1. Από επιχορηγήσεις του Δήμου Ελευσίνας και κρατικού φορέα.
 2. Από τροφεία όταν το Διοικητικό Συμβούλιο του  Ν. Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α μετά από     πλήρως τεκμηριωμένη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας σύμφωνα με τον κοινωνικό χαρακτήρα των παρεχομένων υπηρεσιών, μπορεί να ορίζει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών, ανάλογα  με την οικονομική τους δυνατότητα.

Στην περίπτωση επιβολής οικονομικής εισφοράς, αυτή πρέπει να     γνωστοποιείται με ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος     υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή.

Με την ίδια απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις περιπτώσεις των     οικογενειών που μπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή της οικονομικής     εισφοράς ή που θα καταβάλλουν αυτή μειωμένη.

 

ΑΡΘΡΟ 11

    1. Μεταφορά παιδιών.

 

 1. Σε περίπτωση που μεταφέρονται παιδιά στους σταθμούς με μεταφορικό μέσο που αυτός διαθέτει , το Δ.Σ.  λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς μεταφοράς.
 2. Προκειμένου για μεταφορά βρεφών το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει σε ειδικό συνοδό και σε μέλη του παιδαγωγικού προσωπικού την εκ περιτροπής συνοδεία τους, μέσα στο ωράριο εργασίας τους
 3. Το κόστος μεταφοράς των παιδιών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου και μπορεί να καλυφθεί με πρόσθετη εισφορά γονέων ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα και είναι ανεξάρτητο από την εισφορά του άρθρου 9 του παρόντος  κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Λειτουργία των Σταθμών.

 1. Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους , επί πέντε μέρες, δηλαδή  από Δευτέρα έως Παρασκευή.
 2. Σε περίπτωση που η απασχόληση των εργαζόμενων μητέρων κορυφώνεται κατά την θερινή περίοδο το Ν. Π μπορεί να λειτουργεί τον μήνα Αύγουστο και να διακόπτει την λειτουργία του συνολικά ένα μήνα κατά την διάρκεια των μηνών Ιουνίου – Ιουλίου.
 3. Οι σταθμοί δεν λειτουργούν  από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και της 5ης Ιανουαρίου καθώς και από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
 4. Επίσης το Ν. Π διακόπτει την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων  Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του Δήμου που λειτουργεί  ή του εορτασμού Εθνικού Τοπικού γεγονότος.
 5. Κατά τις ημέρες απολύμανσης που  επαναλαμβάνεται κατά  διαστήματα (3 φορές τον χρόνο), οι παιδικοί σταθμοί παραμένουν ανοικτοί έως τις 14.00 το μεσημέρι. Κατά προτίμηση πρέπει να επιλέγεται η ημέρα Παρασκευή για να αποφεύγονται τυχόν προβλήματα στην λειτουργία τους
 6. Η λειτουργία των σταθμών αρχίζει από την 7.00 π.μ. ώρα κατά το χειμερινό ωράριο και από την 6.45 π.μ. κατά το θερινό ωράριο και λήγει 4.00 μ.μ. ώρα. Η προσέλευση των παιδιών, αρχίζει στις 7:00 π.μ και λήγει στις 8:30 π.μ. Η έγκαιρη προσέλευση των παιδιών βοηθάει στην ομαλή ενσωμάτωση τους στην ομάδα και τους διδάσκει την συνέπεια. Αν για κάποιο λόγο κάποιο παιδί καθυστερήσει, θα πρέπει το διδακτικό προσωπικό να ενημερώνεται σχετικά και η προσέλευση να είναι διακριτική προκειμένου να μην διασπάτε η συγκέντρωση της ομάδας η να διακόπτεται η δραστηριότητα που είναι σε εξέλιξη εκείνη την στιγμή. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να παρατείνεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε ειδική ανάγκη για 2 ώρες επιπλέον το ωράριο του Σταθμού εφόσον υπηρετεί σε αυτόν το προσωπικό που απαιτείται και με την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης σ` αυτό ή σε περίπτωση αδυναμίας , ανάπαυσης σε άλλη ημέρα.

 

ΑΡΘΡΟ 13

Συγκρότηση Σταθμών σε τμήματα.

 1. Κάθε βρεφικός Σταθμός πρέπει να συγκροτείται:

 

α) Από τμήματα βρεφών 6 μηνών – 1,5 ετών

β) Από τμήματα βρεφών 1,5 ετών – 2,5 ετών

 1. Κάθε νηπιακός σταθμός πρέπει να συγκροτείται:

α) από τμήματα νηπίων 2,5 ετών έως 3,5 ετών

β) από τμήματα νηπίων 3,5 ετών  έως 4,5 ετών

γ) από τμήματα νηπίων 4,5 ετών  έως 6 ετών

 1. Κάθε μικτός Βρεφονηπιακός Σταθμός αποτελείται από τα τμήματα που προαναφέρθηκαν.
 2. Σε κάθε βρεφικό τμήμα φιλοξενούνται (12) δώδεκα βρέφη με δύο παιδαγωγούς και (1)μία βοηθό.
 3. Κάθε τμήμα  παιδικού σταθμού εξυπηρετεί έως 25 παιδιά με μία παιδαγωγό και μία βοηθό και σε κάθε περίπτωση με το παιδαγωγικό προσωπικό που προβλέπεται κάθε φορά με τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα της αναλογίας του παιδαγωγικού προσωπικού και παιδιών.

 

ΑΡΘΡΟ 14

    1. Ιατρική παρακολούθηση.

 

 1. Η  παρακολούθηση της υγείας των παιδιών αποτελεί παράλληλη υποχρέωση του Γραφείου ιατρικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης του Ν.Π. ( εφόσον έχει συσταθεί ) προς την αντίστοιχη οικογενειακή και ενεργείται από παιδίατρο είτε συνεργάτη του Νομικού Προσώπου είτε του εθνικού συστήματος υγείας, ο οποίος επισκέπτεται αυτό μια φορά την βδομάδα ή συχνότερα εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους ουσιαστικής άσκησης του ιατρικού ελέγχου.

2.Για κάθε παιδί τηρείται φάκελος υγείας που ενημερώνεται από τον γιατρό.

 1. Μία ( 1) φορά το μήνα καλούνται οι γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις με θέματα υγιεινής των παιδιών.
 2. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού, αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού προσωπικού του σταθμού ,  το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση  στην υγεία των παιδιών. Το προσωπικό των σταθμών υποβάλλεται τακτικά σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο, εφοδιάζεται δε με ειδικό ατομικό βιβλιάριο υγείας που θεωρείται από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 15

Ημερήσια απασχόληση παιδιών.

 1. Στους παιδικούς σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης που εξασφαλίζει την ψυχοπνευματική ανάπτυξη.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού τα παιδιά προσεγγίζονται με μέσο  την στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την εμπιστοσύνη. Ρητά απαγορεύεται στο προσωπικό  των σταθμών η καταναγκαστική επιβολή απόψεων  ή η επιβολή ψυχολογικής και σωματικής τιμωρίας, παραβίαση δε της απαγόρευσης αυτής αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα.

Βάση του ημερησίου προγράμματος απασχόλησης  είναι η κοινωνικοποίηση και ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας.

2.Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο τηρούνται όμως ορισμένα βασικά χρονικά σημεία αυτού , όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού, διαλείμματος, ανάπαυσης

Ενδεικτικά το πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών είναι:

Α )Για τα βρέφη:

6:45 ή 7:00 π.μ. έως 9:00 π.μ Προσέλευση βρεφών. Ικανοποίηση ατομικών αναγκών, ανάπαυση ή ελεύθερη απασχόληση.

9:00 π.μ. – 9:30 π.μ. Πρωινό

9:30 π.μ. –12:00 π.μ. Ατομικά προγράμματα για εξέλιξη του παιδιού στην κοινωνική, συναισθηματική , νοητική και κινητική ανάπτυξη και υποβοήθηση κατάκτησης αυτονομίας.

12:00μ. – 13:00 μ.μ. Προετοιμασία- φαγητό

13:00 μ.μ. – 14:30 μ.μ. Ανάπαυση – ήσυχη δραστηριότητα -ανάγνωση παραμυθιών.

14:30 μ.μ. – 15:15 μ.μ. Ελεύθερη απασχόληση των βρεφών με τους προαναφερόμενους στόχους.

15:15 μ.μ. – 15:45 μ.μ. Απογευματινό

15:45 μ.μ. – 16:00 μ.μ. Προετοιμασία – Αποχώρηση

Β) Για τα νήπια:

6:45 ή 7:00 π.μ. – 8:30 π.μ Υποδοχή των παιδιών. Ο παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα παιδιά να ενσωματωθούν σε ομάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης στις «παιδαγωγικές γωνιές δραστηριοτήτων» συμβολικού χαρακτήρα, στις γωνιές γνώσεων (βιβλίου κ.λ.π.) ή τους προτείνει απασχόληση με το οικοδομικό- κατασκευαστικό υλικό ή άλλο παιδαγωγικό υλικό.

8:30 π.μ. – 9:00 π.μ. Προσευχή σε γλώσσα κατανοητή από παιδιά και σε μορφή ενός μικρού  ποιήματος για την ενίσχυση του θρησκευτικού συναισθήματος.

Προετοιμασία των παιδιών για το πρωινό ( ομάδες στην τουαλέτα για την ατομική υγιεινή, ετοιμασία τραπεζαρίας

9:00 π.μ. – 9:30 π.μ. Πρωινό. Τα παιδιά σε ομάδες εργασίας συμμετέχουν στο σερβίρισμα και στην τακτοποίηση της τραπεζαρίας.

9:30π.μ. – 10:00 π.μ. Ο παιδαγωγός προγραμματίζει και συζητά με τα παιδιά τις δραστηριότητες της ημέρας. Συζήτηση, επεξεργασία κάποιου θέματος ευκαιριακού ή  προγραμματισμένου, με τις σχετικές δραστηριότητες.

10:00 π.μ. – 11.00 π.μ.   Παράλληλα ή μεμονωμένα εργαστήρια ζωγραφικής, κολλητικής, κουκλοθέατρου, θεατρικού παιχνιδιού, νερού, πηλού, κηπουρικής, μαγειρικής, οικολογικού πειραματισμού κ.λ.π. ή παιδαγωγικές δραστηριότητες του ίδιου χαρακτήρα.

 

11:00 π.μ. – 12:00 π.μ. Διάλειμμα των παιδιών- εκ περιτροπής ανά ένα ή δύο τμήματα- διάρκειας περίπου 30 λεπτών. Προετοιμασία για το μεσημεριανό (ατομική υγιεινή). Ελεύθερη απασχόληση στις «γωνιές» ή ομαδικά παιχνίδια στην τάξη και στην αυλή, ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Προανάγνωση- Προγραφή- Προαρίθμηση.

12:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. Μεσημεριανό φαγητό. Τα παιδιά με ομάδες εργασίας συμμετέχουν στο σερβίρισμα και την τακτοποίηση της τραπεζαρίας. Ατομική υγιεινή μετά το φαγητό- βούρτσισμα δοντιών.

13:00 μ.μ. – 13:30 μ.μ. Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών που φεύγουν νωρίς. Ήσυχες δραστηριότητες(άκουσμα μουσικής, αφήγηση παραμυθιού, μυθοπλασία, τραγούδι, διάβασμα βιβλίου). Δραστηριότητες στις γωνιές γνώσεων -πληροφόρησης. Παιχνίδια με το λόγο. Προαναγνωστικές ασκήσεις. Παιχνίδια για την εξέλιξη της αντιληπτικής ικανότητας των παιδιών. Παντομίμα Αυτοσχεδιασμοί, φαντασία.

13.30 μ.μ. – 15:00 μ.μ. Ανάπαυση – ήσυχη δραστηριότητα -ανάγνωση παραμυθιών.

15:00 μ.μ. – 15.45 μ.μ. Απογευματινό. Ελεύθερη απασχόληση , τακτοποίηση των τάξεων, αναχώρηση.

Το παραπάνω πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιμέρους ηλικίας.

ΑΡΘΡΟ 16

    1. Διατροφή παιδιών

1.Στα βρέφη και τα νήπια κάθε σταθμού παρέχεται απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή ( πρωινό και μεσημεριανό κάθε μέρα)Για τους Σταθμούς που έχουν παρατεταμένη (απογευματινή) λειτουργία λαμβάνεται μέριμνα για την επιπρόσθετη διατροφή των παιδιών.

 1. Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών.

Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και διαιτολογίων  λαμβάνεται το κατ` αρχήν διαλαμβανόμενο στην υπ` αριθ. Γ2α/οικ.4108/1988 απόφαση Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ΦΕΚ 546 Τ.Β. » ή όπως αυτή ισχύει κάθε φορά σε περίπτωση τροποποιήσεως της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το πρόγραμμα διατροφής αναρτάται σε εμφανές σημείο του σταθμού και ενημερώνονται οι γονείς. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών , νωπού κρέατος και ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων κ.λ.π. σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες όπως επίσης και η μη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές, χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές κ.λ.π. ουσίες.

 1. Παρέχεται  η δυνατότητα στο Ν.Π και στον ΟΤΑ ή να παρασκευάζουν την τροφή των βρεφών και νηπίων σε σταθμούς που θα επιλεγούν ως κέντρα διανομής και τα οποία θα μεταφέρονται με ασφαλή τρόπο στους πλησιέστερους σταθμούς ή να παρασκευάζουν την τροφή σε κάθε Σταθμό.

 

ΑΡΘΡΟ 17

    1. Προσωπικό.

 

Η πλήρωση των κενών θέσεων του Tμήματος Προσχολικής Αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας    γίνεται  με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον διορισμό και την πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α’ βαθμού.

Κάθε μετακίνηση ή μετάταξη του προσωπικού πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Προέδρου και του Δ.Σ. κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του προϊστάμενου του τμήματος.

 

ΑΡΘΡΟ 18

Γενικά  καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού Παιδικών Σταθμών.

Το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην εύρυθμη λειτουργία του, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις του παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις, να υποστηρίζει τις οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών και να αφιερώνεται στα καθήκοντα που του , υπηρετώντας αυτά ευσυνείδητα.

 

ΑΡΘΡΟ 19

Ειδικά  καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού.

 1. Προϊστάμενος/η των παιδικών σταθμών:
 • Είναι αρμόδια να επιμελείται σε συνεργασία με τις υπεύθυνες των  παιδικών σταθμών για την εφαρμογή των σύγχρονων απόψεων της παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγωγικό έργο των τμημάτων για την εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και τα προγράμματα δράσεων με τη συνεργασία των υπευθύνων.
 • Εισηγείται στον Πρόεδρο του Ν.Π και στην αρμόδια Υπηρεσία  εγγράφως  για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία, το προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή των σταθμών, τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού που είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του, το παιδαγωγικό υλικό και τον πάσης φύσεως εξοπλισμό, τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων, την επιμόρφωση του προσωπικού, τις συγκεντρώσεις προσωπικού και γονέων κλπ.
 • Είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού, προγραμματίζει και εγκρίνει τις άδειες αυτού, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στους παιδικούς.
 • Εγκρίνει και υπογράφει τα αιτήματα των υπεύθυνων που αφορούν τις ανάγκες των τμημάτων τους.
 • Συνεργάζεται αρμονικά με το τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού στο οποίο οφείλει να παρέχει κάθε στοιχείο για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των  σταθμών  και επιτευχθούν οι σκοποί τους.
 • Επιβλέπει την τήρηση όλων των απαραίτητων βιβλίων.
 • Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων και εισηγείται στον πρόεδρο κάθε θέμα που άπτεται στα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, και συνεργάζεται μαζί του για την επίλυσή τους.

 

 1. Υπεύθυνος/η του παιδικού σταθμού
 • A΄ Παιδαγωγικός ρόλος – Καθήκοντα
 1. φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος ανάλογα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης.
 2. Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή του προγράμματος με είδη παιχνίδια – είδη καθαριότητας κλπ.
 3. Βοηθά τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών. Παρακολουθεί τη διατροφή και καθαριότητά τους ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους.
 4. Ενημερώνει τους αρμόδιους και τον παιδίατρο για κάθε τι σχετικά με την υγεία και το περιστατικό.
 5. Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίως για τις καθυστερήσεις παιδιών στην πρεσέλευσή τους είτε στις απουσίες τους.
 6. Λόγω της άμεσης επαφής με τα παιδιά προσφέρει σε αυτά με υπομονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουργήσουν σε αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές τους δυνατότητες.

Σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η κακή μεταχείριση των παιδιών (εκφοβισμός- σωματική ποινή).

Ενημερώνει δύο φορές το χρόνο τους γονείς για τη γενική σφαιρική εξέλιξη του   παιδιού τους , διατηρεί αρμονική σχέση με αυτούς.

 • Β΄ Διαχειριστικά και Συντονισμός του τμήματος

Είναι υπεύθυνη να τηρεί:

 1. Δελτίο εισαγωγής.
 2. Δελτίο εξαγωγής.
 3. Βιβλίο αποθήκης.
 4. Παρουσιολόγιο προσωπικού.
 5. Κάνει τις παραγγελίες τροφίμων, ειδών καθαριότητας, εποπτικού υλικού και όλων των άλλων εργασιών που γίνονται στο σταθμό (τις αποστέλλει στην προϊσταμένη αρχή).
 6. Είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ωραρίου, για τα παράπονα των γονέων, τις συναντήσεις που κάνουν, τις άδειες προσωπικού οι οποίες αποστέλλονται στην προϊσταμένη.
 7. Συντονισμός του παιδαγωγικού προγράμματος που γίνεται σε κάθε τμήμα, ημερήσιο, μηνιαίο και σχεδιασμός ετήσιου σε συνεργασία με την προϊσταμένη.
 8. Για την εφαρμογή των παραπάνω 2 ώρες από το ωράριό τους θα ασχολείται με τη διαχείρηση.

Τα παραπάνω καθήκοντα είναι απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του παιδικού σταθμού, το παιδαγωγικό προσωπικό καλείται να συμπαρασταθεί και θα γίνονται πάντα ύστερα από ενημέρωση και τη σύμφωνη γνώμη της προϊσταμένης των παιδικών σταθμών.

 

 1. Νηπιαγωγός ΠΕ η ΤΕ
 • Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης.
 • Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή του προγράμματος με είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας κλπ.) στην υπεύθυνη.
 • Βοηθά τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών. Παρακολουθεί την διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους.
 • Ενημερώνει την υπεύθυνη για κάθε ύποπτο σχετικά με την υγεία τους περιστατικό.
 • Λόγω της άμεσης επαφής του με τα παιδιά προσφέρει σε αυτά με υπομονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουργήσουν σε αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους. Σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η κακή μεταχείριση των παιδιών (εκφοβισμός- σωματική ποινή).

 

 1. Βοηθός  Παιδαγωγού ΔΕ

Βοηθάει το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου σε όλα τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις οδηγίες που παίρνει από αυτό. Στην περίπτωση απουσίας του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου, αντικαθιστά αυτό απευθυνόμενη στον υπεύθυνο του σταθμού για βοήθεια και υποστήριξη.

 

 1. Μάγειρας/ισσα
 • Παραλαμβάνει από τον διαχειριστή την αναγκαία ποσότητα τροφίμων και υπογράφει τα σχετικά δελτία εξαγωγής .
 • Είναι υπεύθυνος/η για την επιμελημένη και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού, σύμφωνα με το ισχύον διαιτολόγιο. Επιμελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, εισηγούμενος/η  κάθε σχετικό μέτρο.
 • Φροντίζει για το σερβίρισμα του προγεύματος και του μεσημβρινού φαγητού.
 • Προτείνει την λήψη κάθε μέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του μαγειρείου.
 • Είναι αποκλειστικά υπόλογος/η  για τα μαγειρικά σκεύη και λοιπά είδη εστιάσεως που παραλαμβάνει από τον υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και οφείλει να φροντίζει για την καλή συντήρηση και καθαριότητα αυτών, καθώς και του χώρου του μαγειρείου, ευθυνόμενος για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή τους.
 • Φροντίζει για την έγκαιρη τακτοποίηση των προμηθευομένων τροφίμων στον κατάλληλο χώρο αποθήκευσης αυτών και μεριμνά για την διατήρηση της τάξης και της καθαριότητας του χώρου αυτού.
 • Σε όλες τις παραπάνω εργασίες βοηθείται από τον υπάλληλο του ίδιου κλάδου που έχει ορισθεί ως βοηθός και σε περίπτωση έλλειψης αυτού από το προσωπικό καθαριότητας- βοηθητικών εργασιών, με υπόδειξη της προϊσταμένης και του Προέδρου του Ν.Π.
 • Εκτελεί κάθε άλλη εργασία ο ίδιος, καθώς και ο βοηθός, όταν υπάρχει, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με υπόδειξη της προϊσταμένης και του Προέδρου.

 

6.Τραπεζοκόμοι

Οι τραπεζοκόμοι φροντίζουν τη διανομή του φαγητού, βοηθούν το παιδαγωγικό προσωπικό στη διανομή του φαγητού στα παιδιά και φροντίζουν για τη συγκέντρωση των ειδών εστίασης μετά το τέλος του. Επίσης βοηθά τον μάγειρα ή την μαγείρισσα στην προετοιμασία του φαγητού και φροντίζει για την καλή συντήρηση και καθαριότητα των σκευών του μαγειρείου. Τέλος εκτελεί κάθε άλλη εργασία, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με υπόδειξη του Προϊσταμένου/ης η του υπευθύνου του Παιδικού Σταθμού.

 

 1. Βοηθητικό προσωπικό – φροντιστές καθαριότητας
 • Εκτελούν τις εργασίες καθαριότητας όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σταθμού, εκτός εκείνων του μαγειρείου και της αποθήκης.
 • Είναι αποκλειστικά υπόλογοι για τον ιματισμό του σταθμού, που παραλαμβάνουν από τον υπάλληλο του Κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού ή Διαχειριστών, εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται από κάθε υπάλληλο των κλάδων βρεφονηπιοκομίας ή Νηπιαγωγών (προσωρινός) και οφείλουν να μεριμνούν για την καλή συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη αυτού στον κατάλληλο χώρο αποθήκευσής του, ευθυνόμενοι για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή του, ( πετσέτες κλπ).
 • Βοηθούν το μάγειρα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει βοηθός μάγειρα στην προετοιμασία του φαγητού των παιδιών.
 • Φροντίζουν για τη διανομή του φαγητού, παρευρίσκονται δε στο χώρο της τραπεζαρίας και βοηθούν τους υπαλλήλους των κλάδων Βρεφονηπιοκομίας ή Νηπιαγωγών (προσωρινός), καθόλη τη διάρκεια του φαγητού των παιδιών (απουσία τραπεζοκόμου).
 • Φροντίζουν μετά το τέλος του φαγητού, για τη συγκέντρωση και μεταφορά στο χώρο του μαγειρείου των ειδών εστιάσεως (απουσία τραπεζοκόμου).
 • Σε περίπτωση κωλύματος ή ασθένειας του μάγειρα, εκτελούν εκ περιτροπής και τα καθήκοντα του μαγείρου με εντολή της προϊσταμένης ή του προέδρου.
 • Επιλαμβάνονται της καθαριότητας των παιδιών του νηπιακού τμήματος.
 • Εκτελούν κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με υπόδειξη της προϊσταμένης ή του Προέδρου.

 

 1.  Οδηγός  
 • Εφόσον μεταφέρονται παιδιά και υπάρχει μεταφορικό μέσον επιλαμβάνεται για την ασφαλή μεταφορά  των φιλοξενουμένων παιδιών προς και από τον  Σταθμό, είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρηση και καθαριότητα του αυτοκινήτου του Σταθμού και οφείλει να τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους όρους ασφαλούς μεταφοράς των παιδιών. Εκτελεί εξωτερικές εργασίες του  στο μεσοδιάστημα των μεταφορών.

 

 1.      Διοικητικός Υπάλληλος

Ασκεί την Διοικητική και Οικονομική εργασία του νομικού προσώπου και εάν δεν   υπάρχει τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού ή οριζόμενος υπάλληλος με το άρθρο 109 του Ν. 1188/81 όπως ισχύει κάθε φορά.

Ο ανωτέρω υπάλληλος ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • α)Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασμό του σταθμού  με τα αναγκαία τρόφιμα και λοιπά υλικά για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση τους καθώς και για την λοιπή εν γένει περιουσία του σταθμού, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνεργασία με τον λογιστή.
 • β) Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού του σταθμού και υπολογίζει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου , πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες κ.λ.π. ) που προκύπτουν.
 • γ) Τηρεί όλα τα βιβλία διαχείρισης στα οποία καταχωρούνται όλες οι από το νόμο απαιτούμενες εγγραφές.
 • ζ) Εκτελεί κάθε άλλη εργασία διοίκησης και διαχείρισης που του ανατίθεται.

 

ΑΡΘΡΟ 20

    Ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού Γραφείου ιατρικής και     ψυχοκοινωνικής στήριξης  ( εφόσον συσταθεί ).

 

 1. Κοινωνικός/ή  Λειτουργός

Εφόσον ανήκει στο Γραφείο ιατρικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης η συμβάλλεται με το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.   φροντίζει για  την πρόληψη ή αντιμετώπιση προβλημάτων των παιδιών κάθε σταθμού και των οικογενειών τους, εφόσον στην τελευταία περίπτωση αυτό ζητηθεί ή είναι εκ των πραγμάτων αναγκαίο. Πραγματοποιεί τις κοινωνικές έρευνες σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό με το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή. Συνεργάζεται με τον παιδίατρο του σταθμού.

 

 1.     Παιδίατρος/ιατρός

Εφόσον ανήκει στο Γραφείο ιατρικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης η συμβάλλεται με το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  με σύμβαση έργου  έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Εξετάζει κατά διαστήματα και κατ` ελάχιστο όριο μία φορά την εβδομάδα  όλα τα παιδιά των Σταθμών του νομικού Προσώπου και παρακολουθεί  την ανάπτυξη τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις  του στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού.

β) Παρακολουθεί συνεργαζόμενος με τον/την κοινωνικό/η λειτουργό και τον/την ψυχολόγο, την  ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών.

γ) Εισηγείται για την δυνατότητα επιστροφής στον Σταθμό παιδιού που απουσίασε από σοβαρή ασθένεια με βάση ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς και την προσωπική του εξέταση.

δ) Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για την υγειονομική κατάσταση των σταθμών. Διατηρεί σε κάθε Σταθμό πρόχειρο φαρμακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του.

 1. Ο/Η Ψυχολόγος  

Εφόσον ανήκει στο Γραφείο ιατρικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης η συμβάλλεται με το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων , συνεργαζόμενος/η  στενά με τον παιδίατρο και τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό και το παιδαγωγικό προσωπικό.

Επίσης , βοηθά και συμβουλεύει το παιδαγωγικό προσωπικό για την  καλύτερη απόδοση στην εργασία τους με διαλέξεις, συζητήσεις και ιδιαίτερες συναντήσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 21

 

Αρμοδιότητες Προϊσταμένου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΑΡΘΡΟ 22

Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού  καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ και είναι ανάλογη με το  ωράριο εργασίας της ισχύουσας νομοθεσίας  και τις ώρες λειτουργίας του σταθμού. Το ωράριο  των σταθμών είναι 07:00 -16:00 και κατά τους θερινούς μήνες 6.45 -16.00 . Μετά από συνεργασία σε κάθε σταθμό μπορεί να γίνουν αλλαγές που δεν θα επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού. Ο υπάλληλος που εκτελεί χρέη μάγειρα ακολουθεί το πρωινό ωράριο (λόγω της φύσης), της εργασίας καθώς και ο υπάλληλος με ειδικότητα τραπεζοκόμου ή καθαριότητας που βοηθά ελλείψει τραπεζοκόμου στο μαγειρείο. Στο εύρος του ωραρίου πρέπει ρητώς να υπάρχουν και να καλύπτουν το ωράριο δύο υπάλληλοι ή τρεις ανάλογα με το πόσοι υπηρετούν στις διάφορες ειδικότητες (ΠΕ η ΤΕ ή ΔΕ παιδαγωγοί και έναν από το βοηθητικό προσωπικό).

Απαγορεύεται η απομάκρυνση του προσωπικού από το σταθμό κατά τις εργάσιμες ώρες. Εφόσον συντρέχουν λόγοι προσωπικοί ή υπηρεσιακοί επιτρέπεται ολιγόωρη απομάκρυνση του υπαλλήλου μετά από άδεια της Προϊσταμένης όλων των παιδικών.

Είναι σαφές ότι προβλήματα και δυσχέρειες λόγω ωραρίου και καθηκοντολογίου αποβαίνουν σε βάρος της καλής λειτουργίας των σταθμών. Επίσης για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών ότι ζητηθεί από την υπεύθυνη, την προϊσταμένη και τον Πρόεδρο και αποβαίνει προς όφελος των παιδιών θεωρείται υποχρέωση από το προσωπικό κάθε ειδικότητας.

Το προσωπικό δικαιούται διατροφής από το ίδιο φαγητό που παρασκευάζεται για τα φιλοξενούμενα παιδιά. Η διατροφή αυτή δεν θεωρείται έμμεσα μισθολογική παροχή του προσωπικού αλλά αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του σταθμού. Κατά συνέπεια  δεν επιτρέπεται η χορήγηση  στο προσωπικό φαγητού σε χρήμα ή σε είδος ή η χωριστή παρασκευή φαγητού για το προσωπικό.

Στο  προσωπικό του σταθμού  χορηγούνται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία είδη ατομικής προστασίας.

 

ΑΡΘΡΟ 23
Τήρηση βιβλίων

Στους Σταθμούς  τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία:

 1. Βιβλίο σχολικής ζωής
 2. Κάρτες υγείας των παιδιών
 3. Βιβλιάριο Υγείας Προσωπικού
 4. Βιβλίο παρουσίας του προσωπικού
 5. Βιβλίο παρουσίας παιδιών
 6. Μητρώο βρεφών και νηπίων
 7. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας
 8. Βιβλίο υλικού
 9. Βιβλίου επίπλων σκευών και ιματισμού
 10. Βιβλίο πρωτόκολλο καταστροφής

Κάθε   άλλο   βιβλίο   που   κρίνεται   απαραίτητο   για  την   ομαλή λειτουργία του σταθμού.

 

ΑΡΘΡΟ 24

Λοιπά θέματα

Κάθε θέμα που προκύπτει στην λειτουργία του Τμήματος Προσχολικής αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας  και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και  του Προέδρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ

Related Posts