«Ηλέκτρα του Σοφοκλή» Σύλληψη Ομάδα MHNYMAL| Σκηνοθετική Καθοδήγηση| Σοφίας Κακαρελίδου.