«Αίας του Σοφοκλή»  Μετάφραση: Εν Κύκλω | Σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη.