Εγγραφές Παιδικών Σταθμών

Έναρξη διαδικασίας εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς και τα Βρεφικά Τμήματα του Δ. Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2023-2024

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε με χαρά, ότι ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας, για τη νέα σχολική χρονιά 2023-2024. Για τέταρτη χρονιά, οι γονείς, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν χρήση της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του διοικητικού έργου των υπηρεσιών του ΠΑΚΠΠΑ και της τήρησης των κανόνων ασφαλείας  από τον COVID-19. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 22/05/2023 και θα διαρκέσει έως 23/06/23. Και φέτος, καθώς  τα δικαιολογητικά δεν θα αποσταλούν ταχυδρομικά, φροντίστε,  κατά την διαδικασία υποβολής της αίτησης να έχετε ΌΛΑ τα δικαιολογητικά τα οποία και υποχρεούστε να ανεβάστε στην πλατφόρμα. Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα αξιολογούνται ελλιπείς αιτήσεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μετά από αίτημα των γονέων που δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή / επανεγγραφή των νηπίων και των βρεφών για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου  Ελευσίνας, η πλατφόρμα preschool θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 30 του Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59.

Επιπλέον παράταση δε θα δοθεί.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκονται συνημμένα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής- επανεγγραφής ’23-’24

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -Κανόνες και Όροι ’23-’24

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- Εισόδημα ’23-’24

Κανόνες για γονείς ’23-’24

Ιστορικό του παιδιού ’23-’24

ΕΝΤΥΠΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ’23-’24

Βεβαίωση Υγείας Βρεφών και Νηπίων ’23-’24

Σας πληροφορούμε, ότι τόσο πριν την έναρξη, όσο και κατά τη διαδικασία των εγγραφών η επιτροπή και η προϊσταμένη που εποπτεύει την ομαλή διεξαγωγή των εγγραφών είναι στη διάθεση των γονέων και κηδεμόνων για οτιδήποτε έκτακτο προκύψει. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την προϊσταμένη του τμήματος κα Κολιοφώτη Αικατερίνη στο γραφείο προσχολικής αγωγής Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α, Eθνικής Aντιστάσεως 15,19200 Ελευσίνα

στο τηλέφωνο:   210 5546565     9 π.μ. -13.00 μ. μ.

και στο email:  [email protected] (ερωτήματα & τυχόν δικαιολογητικά εγγραφών)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές για τα νήπια που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη και για τα βρέφη, που συμπληρώνουν τους 18 μήνες την 30η του Σεπτέμβρη 2023. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνονται δεκτές οι αιτήσεις που αφορούν στα προνήπια (έτος γέννησης 2019), καθώς η φοίτηση και εγγραφή των προνηπίων στα Νηπιαγωγεία είναι υποχρεωτική.

Επισημαίνεται ότι εργαζόμενες και άνεργες μητέρες καθώς και γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να ενταχθούν στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). Σε περίπτωση ένταξής τους στο πρόγραμμα αυτό, η θέση του παιδιού είναι διασφαλισμένη στον Παιδικό Σταθμό επιλογής του γονέα. Για τη σχετική ενημέρωση μπορείτε να ενημερωθείτε είτε από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr) είτε από το γραφείο των Παιδικών Σταθμών, τηλέφωνο επικοινωνίας 2105546565.

Τα βήματα για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς είναι :

  1. Εγγραφή Νέου Χρήστη
  2. Είσοδος Χρήστη
  3. Καταχώρηση & Υποβολή Αίτησης

Οδηγίες για τη Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη & την Υποβολή Αίτησης

Είσοδος στην πλατφόρμα εγγραφών

Related Posts