ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. (ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΟΧ1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2137/10-10-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ”  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020, ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ:

1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΟΙΟΚΟΜΩΝ,

1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ,

2 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΑΙ

1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ .

 

Ακολουθούν έγγραφα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1-2020

 

ΥΕ ΣΟΧ1-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1-2020 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΠΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1-2020 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

TE ΣΟΧ1-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1-2020 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΠΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1-2020 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

ΔΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1-2020 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1-2020 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΣΟΧ1-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1-2020 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1-2020 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

 

Related Posts