15 Μαρτίου: Ομιλία με θέμα την υφαντική & το κέντημα στη σύγχρονη τέχνη