12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944: ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ