Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ σας ενημερώνει ότι, η εκδήλωση του Λαογραφικού Φεστιβάλ ημέρα Σάββατο 25 Ιουνίου αναβάλλεται.