Σήμερα στις 20.30 ο Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας παρουσιάζει την “Πατρίδα”