Νοητική ενδυνάμωση των μελών των ΚΑΠΗ

Στο παράρτημα του Κ.Α.Π.Η. Μαγούλας κάθε Τρίτη πραγματοποιούνται ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης από τη κοινωνική λειτουργό Βούλγαρη Ευγενία. Οι ασκήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της μνήμης των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας .

Οι ίδιες ασκήσεις θα ξεκινήσουν στο Β’ παράρτημα από τις 27 Σεπτέμβρη και κάθε Τετάρτη θα διενεργούνται  στο Α’ ΚΑΠΗ από τη κοινωνική λειτουργό Μαρούγκα Κατερίνα.

Μετά το πέρας δέκα εβδομάδων, που και θα ολοκληρωθούν οι ασκήσεις, ο ψυχολόγος των ΚΑΠΗ κ. Μιχάλης Πεταλάς, που έχει και τη συνολική ευθύνη της διαδικασίας, θα αναλάβει την ψυχομετρική αξιολόγηση των εξυπηρετούμενων.

Related Posts