Νέο Ωράριο Λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Ελευσίνας

Νέο Ωράριο Λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Ελευσίνας


 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 4484/Β/11-10-2020) που αφορά στους «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19» και με δεδομένο τόσο το «Υψηλό» Επιδημιολογικό Επίπεδο της Αττικής, όσο και τον μεγάλο αριθμό αθλητών και κοινού που χρησιμοποιούν το Δημοτικό Στάδιο, από σήμερα Παρασκευή 30/10/2020 η χρήση του Δημοτικού Σταδίου Ελευσίνας, ρυθμίζεται σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα :

Ο Δήμαρχος

Αργύρης Οικονόμου

Related Posts