Κ.Ε.Π. Υγείας Ελευσίνας – Μαγούλας, Παγκόσμιες συστάσεις για τη σωματική δραστηριότητα