Κατασκευή χελιδονοφωλιών στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ελευσίνας