Εκπαιδευτικά προγράμματα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων»

Δελτίο τύπου

Την Παρασκευή 17 Μαΐου το τμήμα πρασίνου του Δήμου Ελευσίνας διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους εργαζόμενους του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ, ειδικότερα σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (πρώην Κοινωνική Υπηρεσία Ελ. Βενιζέλου και Εθν. Αντιστάσεως) και ώρες 16:00 – 18:00.

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Το πρόγραμμα είναι επιπέδου 1  σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΕΦΕΤ αφορά κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

 

Για το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ

Ο Πρόεδρος

Βασίλης Κ. Αγριμάκης

Related Posts