Εκδήλωση υπό την διοργάνωση του Δήμου Ελευσίνας, του Συνδέσμου Αιγυπτίων Ελλάδας και του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ, με αναφορά στην Ελευσίνα