ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ- ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα:

Διακύρηξη

ΤΕΥΔ

Τεχνική Μελέτη

Related Posts