Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου Ελευσίνας στις 06/01/2022