Τμήματα Αθλητισμού: Όμιλος Αντισφαίρισης Ελευσίνας «Αισχύλος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ