Χειμωνιάτικος πίνακας κατασκευασμένος με απλά υλικά που υπάρχουν σε κάθε σπίτι!!!