Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου στη μνήμη των Μελέτιου Λάσκου & Μιχαήλ Καναβά