Το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών συμμετείχε στην αναβίωση εθίμου του “καγκελάρη”