Την Κυριακή 19 Ιουνίου έλαβε χώρα η εκδήλωση του Πανηπειρωτικού Συνδέσμου Ελευσίνας με τίτλο “Τις ρίζες μου έδωκαν ηπειρώτικες”