Τεστ Αξιολόγησης Ισορροπίας στο Β’ ΚΑΠΗ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Τεστ Αξιολόγησης Ισορροπίας στα μέλη του Β’ ΚΑΠΗ Ελευσίνας από το φυσικοθεραπευτή του ΚΑΠΗ Γεώργιο Φυλακούρη.
Αξιοσημείωτη ήταν η μεγάλη συμμετοχή των μελών καθώς εξετάστηκαν 40 άτομα.
Related Posts