Τα μέλη των ΚΑΠΗ στην παράσταση “Ακροβατώντας στην Ελευσίνα”