Τα Λαογραφικά Μουσεία & Συλλογές της Ελευσίνας γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων