Τμήματα Αθητισμού: Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Α.Ο. Αστέρα Μαγούλας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΜΕΛΗ