Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων

Mε την Απόφαση Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση 10/ 08-09-2021, ορίστηκε η κα Κορωναίου Αντωνία ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων στο Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α., σύμφωνα με την απαίτηση συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ/GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων έχει την ευθύνη να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. με τον ΓΚΠΔ/GDPRκαι τη γενικότερη νομοθεσία προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Διασφαλίζει επίσης, ότι οι πολιτικές, πρακτικές και μεθοδολογίες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του  Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α., είναι σε απόλυτη εναρμόνιση με τον ΓΚΠΔ/GDPR.

Παράλληλα, διενεργεί ελέγχους για την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας των Δεδομένων και αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας του  Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τους ενδιαφερόμενους.

Στοιχεία επικοινωνίας της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων:

Ονοματεπώνυμο: Αντωνία Κορωναίου

Ταχ. Δ/νση: Παγκάλου & Κίμωνος 11, Ελευσίνα, 19200

Τηλέφωνο:2105565616

Δ/νση ΗλεκτρονικούΤαχυδρομείου:[email protected]

Related Posts