Στις 7 & 8 Ιουνίου το ΚΕΠ Υγείας Ελευσίνας-Μαγούλας σε συνεργασία με την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία – Ε.Δ.Α.Ε. διοργάνωσαν δωρεάν χαρτογράφηση σπίλων

Στις 7 & 8 Ιουνίου το ΚΕΠ Υγείας Ελευσίνας-Μαγούλας σε συνεργασία με την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία – Ε.Δ.Α.Ε. διοργάνωσαν δωρεάν χαρτογράφηση σπίλων που έλαβε χώρα στο Β’ ΚΑΠΗ Ελευσίνας και στο ΚΑΠΗ Μαγούλας. Συμμετείχαν πάνω από 50 συμπολίτες μας.

Related Posts