ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ ΣΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑ: ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, η διαδικασία απογραφής κτηρίων, κατοικιών και πληθυσμού με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Σημειώνεται πως η ΕΛΣΤΑΤ είναι ο αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών της Χώρας, διενεργεί κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο τις Γενικές Απογραφές Κτηρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών. Οι Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid19).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι Τομεάρχες της ΕΛΣΤΑΤ θα επισκεφθούν σε πρώτη φάση τα κτήρια του Δήμου Ελευσίνας προκειμένου να υλοποιηθεί η Απογραφή Κτιρίων και σε δεύτερη φάση οι Απογραφείς θα επισκεφθούν τις κατοικίες των κτιρίων προκειμένου να υλοποιηθεί η Απογραφή Πληθυσμού. Γιατί είναι σημαντική η απογραφή: Η σημασία της απογραφής για τον πληθυσμό του Δήμου Ελευσίνας είναι τεράστια, δεδομένου ότι σε αυτή στηρίζεται τόσο ο μόνιμος όσο και νόμιμος πληθυσμός του Δήμου.

Kατ’ επέκταση, από αυτή εξαρτάται αφενός η δυνατότητα ισχυρής συμμετοχής του Δήμου στο σχεδιασμό και διαμόρφωση δημοσίων πολιτικών της κεντρικής διοίκησης και αφετέρου η ισχυροποίηση αναπτυξιακών προοπτικών του συνόλου των πολιτών του Δήμου, μέσω αυξημένων δυνατοτήτων πρόσβασης σε επιχειρησιακά προγράμματα.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε για τη διευκόλυνση του έργου τόσο των Τομεαρχών όσο και των Απογραφέων και την παροχή των στοιχείων 2 που ζητούνται από αυτούς, προκειμένου η Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών να πραγματοποιηθεί με τρόπο που να ικανοποιεί τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας στατιστικών.

Οδηγίες Προστασίας:

Οι ερευνητές (Τομεάρχες) φέρουν ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ, και τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας της Απογραφής Κτιρίων 2021, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στους τηλεφωνικούς αριθμούς:

Τηλ.: 213 135 2894, 213 135 2887, 213 135 2873, 213 135 2891, 213 135 2911, 213 135 2913 ή να απευθύνονται στο e-mail: [email protected].

Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.statistics.gr/el/2021-buildings- census Σχετικό ενημερωτικό και οπτικοακουστικό υλικό: https://www.statistics.gr/el/2021-buildingspress-kit .

Δήλωση Δημάρχου, Αργύρη Οικονόμου:

Η απογραφή πληθυσμού, κατοικιών και κτηρίων έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική αποτύπωση της Ελευσίνας και της Μαγούλας. Για αυτό, ας συμμετέχουμε και εμείς στην διαδικασία, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την πόλη μας. Υποδεχόμαστε με ευγένεια τους ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ και βοηθάμε στο έργο της απογραφής. Θυμίζω, πως οι Τομεάρχες φέρουν κονκάρδα με τα στοιχεία τους, ενώ στο έντυπο ορισμού υπάρχει η φωτογραφία τους και η σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Τηρούν, επίσης, όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά της Covid-19.

Related Posts