Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ τμήματος Κ.Α.Π.Η.»

Το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ τμήματος Κ.Α.Π.Η.»

Κατεβάστε τη προκήρυξη εδώ.

Related Posts