Πρόσκληση στο μάθημα του Λαϊκού Πανεπιστημίου με θέμα: «Συχνά ψυχιατρικά προβλήματα – Αιτιολογία και αντιμετώπιση