Πρόσκληση στο εικοστό μάθημα του Λαϊκού Πανεπιστημίου