Πρόσκληση στο δωδέκατο μάθημα του Λαϊκού Πανεπιστημίου