Πρόσκληση στο δέκατο όγδοο μάθημα του Λαϊκού Πανεπιστημίου