Πρόσκληση στο δέκατο πέμπτο μάθημα του Λαϊκού Πανεπιστημίου