Πρόσκληση στο δέκατο έκτο μάθημα του Λαϊκού Πανεπιστημίου