Πρόσκληση στο ένατο μάθημα του Λαϊκού Πανεπιστημίου