Πρόσκληση στα Εγκαίνια του βρεφικού τμήματος του Δ’ Παιδικού Σταθμού