Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μίσθωση Ακινήτου στην Δ.Ε. Μαγούλας