«Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς»

Επισυναπτόμενο έγγραφο: ΠΡΟΣΚΛ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΚΑΠΗ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω Απόφασης (ή πρότασης) Ανάληψης Υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη  συγκεκριμένη δαπάνη είναι:

 1. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί προμηθειών και υπηρεσιών.
 2. Οι διατάξεις του Ν. 3863/2010, εφόσον έχουν εφαρμογή στη συγκεκριμένη δαπάνη με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και συγκεκριμένα το  άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013.

Προκειμένου να  έχουμε την απόλυτη ασφάλεια που απαιτείται στους αθλητικούς  χώρους, στα γήπεδα, στους παιδικούς σταθμούς, στα Κ.Α.Π.Η. και στους εκθεσιακούς χώρους χρειάζεται φύλαξη επί 24ωρου βάσης, με τη μορφή του 24ωρου Κέντρου λήψεως Σημάτων συναγερμού και περιπολιών  με περιπολικό, όχημα της εταιρείας φύλαξης  και όχι με τη φυσική παρουσία προσωπικού, δηλ. φυλάκων.

Συγκεκριμένα :

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες άμεσης επέμβασης και περιπολιών όπως αυτές ορίζονται από τις προδιαγραφές των αρμοδίων υπηρεσιών. Η  διενέργεια των εργασιών θα γίνει στους χώρους, ύστερα από υπόδειξη της υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι γνωστός και αναγνωρισμένος οίκος παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με πείρα σε ανάλογες υπηρεσίες.

To περιπολικό όχημα της αναδόχου εταιρείας, θα φέρει φάρο, σειρήνα, ασυρμάτους, κινητά τηλέφωνα και ό,τι άλλο απαιτείται για άμεση επικοινωνία, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση, όποτε και αν χρειαστεί.

 

Οι υπηρεσίες είναι οι εξής:

Α. Παροχή υπηρεσίας του  Κέντρου Λήψεως Σημάτων αφορά τους κάτωθι χώρους , οι οποίοι διαθέτουν σύστημα ασφαλείας συναγερμού.

 1. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. – Παγκάλου και Κίμωνος 11
 2. Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος – Δραγούμη 37
 3. Ά ΚΑΠΗ Δήμου Ελευσίνας – Ερμού & Πετράκη
 4. ΚΑΠΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – Ηρώων Πολυτεχνείου & Καραισκάκη , Μαγούλα
 5. Ά Παιδικός Σταθμός Δήμου Ελευσίνας – Περσεφόνης 6
 6. ‘Β Παιδικός Σταθμός Δήμου Ελευσίνας – Εθνικής Αντιστάσεως 15
 7. ΄Γ Παιδικός Σταθμός Δήμου Ελευσίνας – Γαίας 4
 8. Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ελευσίνας – Συγγρού 33
 9. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μαγούλας – Ομήρου 1 & Περικλέους Μαγούλα
 10. Γήπεδο Μαγούλας – Θεοφίλου Γκλιάτη & Περικλέους
 11. Β ΚΑΠΗ Δήμου Ελευσίνας –Ιάκχου 40 & Μιαούλη
 12. Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας
 13. Κλειστό Γυμναστήριο Ανδρέας Δασκαλάκης – Θηβών 165
 14. Κλειστό Γυμναστήριο Γούβα – Ηρ. Πολυτεχνείου 106 & Γοργοποτάμου
 15. Γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης – Δομήνικου Θεοτοκόπουλου
 16. Τμήμα Φιλαρμονικής – Παναγιωτίδου & Κίμωνος

 

 

Η υπηρεσία του 24ωρου Κέντρου Λήψεως Σημάτων περιλαμβάνει:

 1. Λήψη σημάτων συναγερμού όλο το 24ωρο.
 2. Επαλήθευση γνησιότητας λαμβανομένων σημάτων
 3. Κινητοποίηση της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Ασθενοφόρου, ανάλογα με το είδος του συναγερμού.
 4. Έκτακτη Ειδοποίηση πανικού ενέδρας
 5. Τηλεφωνική ενημέρωση του ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ καθώς και των υπευθύνων του συστήματος συναγερμού που έχουν δηλωθεί στην εταιρεία.
 6. Καταγραφή και εκτύπωση των στοιχείων λήψης κάθε σήματος.
 7. Καταγραφή κάθε κίνησης του χειριστή.
 8. Ενημέρωση του ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ σε τι κατάσταση βρίσκεται το σύστημα συναγερμού (οπλισμένο-αφοπλισμένο).
 9. Παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας που αφορά τη λειτουργία του συστήματος συναγερμού όλο το 24ωρο.
 10. TEST για την καλή λειτουργία του συστήματος συναγερμού και της τηλεφωνικής γραμμής κάθε 24 ώρες.

 

Β. Παροχή υπηρεσίας της άμεσης Επέμβασης των περιπολιών κατά τις ώρες από 22.00 – 06.00 της επόμενης

 

 1. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. – Παγκάλου και Κίμωνος 11
 2. Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος – Δραγούμη 37
 3. Ά ΚΑΠΗ Δήμου Ελευσίνας – Ερμού & Πετράκη
 4. ΚΑΠΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – Ηρώων Πολυτεχνείου & Καραισκάκη , Μαγούλα
 5. Ά Παιδικός Σταθμός Δήμου Ελευσίνας – Περσεφόνης 6
 6. ‘Β Παιδικός Σταθμός Δήμου Ελευσίνας – Εθνικής Αντιστάσεως 15
 7. ΄Γ Παιδικός Σταθμός Δήμου Ελευσίνας – Γαίας 4
 8. Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ελευσίνας – Συγγρού 33
 9. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μαγούλας – Ομήρου 1 & Περικλέους Μαγούλα
 10. Γήπεδο Μαγούλας – Θεοφίλου Γκλιάτη & Περικλέους
 11. Β ΚΑΠΗ Δήμου Ελευσίνας –Ιάκχου 40 & Μιαούλη
 12. Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας
 13. Κλειστό Γυμναστήριο Ανδρέας Δασκαλάκης – Θηβών 165
 14. Κλειστό Γυμναστήριο Γούβα – Ηρ. Πολυτεχνείου 106 & Γοργοποτάμου
 15. Γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης – Δομήνικου Θεοτοκόπουλου
 16. Τμήμα Φιλαρμονικής – Παναγιωτίδου & Κίμωνος

 

 

Ο προυπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας σύμφωνα με αρ. 116747/36824  της 16/01/2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , περί επικύρωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής (Π.Α.Κ.Π.Π.Α.) Δήμου Ελευσίνας. θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6278.0001 και ανέρχεται στις 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες έως 31/07/2019, ημέρα Τετάρτη, σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, Παγκάλου και Κίμωνος 11 Ελευσίνα, 2ος όροφος

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Βεβαίωση έναρξης εργασιών

           H ΑΝΑΠΛ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

                ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Related Posts