Πρόσκληση για το τέταρτο μάθημα του Λαϊκού Πανεπιστημίου