Πρόσκληση για το ενδέκατο μάθημα του Λαϊκού Πανεπιστημίου