Πρόσκληση για τα εγκαίνια του κτιρίου της Φιλαρμονικής