Προσφορά της Ομάδας Χειροτεχνίας του Α’ ΚΑΠΗ στον Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου