ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2021