ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2021.