Παρουσία των μελών των ΚΑΠΗ στους Β’ και Δ’ Χαιρετισμούς